مقالات

اطفا حریق اتاق سرور : اطفا حریق دیتاسنتر

اطفا حریق اتاق سرور : اطفا حریق دیتاسنتر

اطفا حریق اتاق سرور یکی از الزامات هر دیتاسنتری می باشد.شرکت ایمن طرح کسری متخصص در زمینه تجهیز اتاق های سرور و دیتاسنترها به سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک آمادگی خود را جهت مشاوره رایگان اعلام می ...
اطفا حریق موضعی فایرتیوب : سیستم های پیش مهندسی

اطفا حریق موضعی فایرتیوب : سیستم های پیش مهندسی

اطفا حریق موضعی فایرتیوب یکی از روشهای پیشرو در صنعت حفاطت از رکهای سرور و تجهیزات مخابراتی می‌باشد که با استفاده از تکنولوژی نیوماتیکی و سیستمهای اطفاء‌‌‌‌حریق Clean‌Agent ازقبیل Dupont‌FM200 یا ‌ 3M Novec1230 ، به سرعت حریق را تشخیص ...
اطفا حریق کاهنده اکسیژن : OXYReduction

اطفا حریق کاهنده اکسیژن : OXYReduction

اطفا حریق کاهنده اکسیژن با کاهش سطح اکسیژن (Oxygen Reduction Fire Prevention) آخرین نو آوری و انقلاب در صنعت ایمنی حریق به شمار می آید. این فناوری با توانایی منحصر به فرد خود در ایجاد فضایی قابل تنفس و هوایی ...
اطفا حریق ایروسل : اطفاء حریق پایروژن

اطفا حریق ایروسل : اطفاء حریق پایروژن

  اطفا حریق ایروسل که از تکنولورژی  سوخت جامد موشک استفاده می نماید به عنوان جایگزینی بی خطر و کاربردی برای هالون ، هالوکربن ها ، پودرهای شیمیایی و گازهای بی اثر طراحی شده است . شرکت ایمن طرح کسری مشاور، ...
اطفاء حریق FM200

اطفاء حریق FM200

اطفاء حریق FM200 به عنوان جایگزین هالونها در صنعت اطفا حریق عرضه شد و مشکلاتی را که هالونها برای محیط زیست ایجاد می کردند را ندارد، گازهای خانواده هالون پس از انتشار در محیط به دلیل پایداری بالا در لایه ...